Transport WNP: +48 85 67 69 833

Transport UE: +48 85 67 69 838

Dział kolejowy: +48 885 555 711

Sekretariat: +48 85 67 69 800

Zapytaj o ofertę

W Rumunii zmieniają się kary za przekroczenia maksymalnych wymiarów, masy

15 lutego 2024

Od 17 lutego w Rumunii zmieniają się kary za przekroczenia maksymalnych wymiarów, masy całkowitej pojazdów ciężarowych oraz dopuszczalnych nacisków osi. Z rozporządzenia z 18 stycznia 2024 r. wynika, iż wielkość upomnienia będzie klasyfikowana stopniowo według wagi wykroczenia na: drobne, poważne i bardzo poważne. Zgodnie z ww. regulacją wysokość mandatów wynosi:

Przekroczenie masy całkowitej:

Do drobnych wykroczeń zalicza się:

 • do 5% włącznie – od 1 500 lejów rumuńskich do 1 800 lejów rumuńskich , jeśli przekroczono maksymalną dopuszczalną masę całkowitą lub masa całkowita dozwolona przez AST jest ustalona na podstawie dokumentów przewozowych.

Poważne naruszenia, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa całkowita lub masa całkowita dozwolona przez AST jest ustalana na podstawie ważenia lub dokumentów przewozowych:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 6.000 lejów rumuńskich do 10.000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 10 000 lejów rumuńskich do 12 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia, jeśli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej lub masy całkowitej dopuszczalnej przez AST jest ustalana na podstawie ważenia lub dokumentów przewozowych:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 25% włącznie od 12 000 lejów rumuńskich do 15 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 25% od 15 000 lejów rumuńskich do 20 000 lejów rumuńskich.

Przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych nacisków osi

Nie wystawia się AST i nie nakłada się kary, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa osi zostanie nieprzekroczona o 4% włącznie oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. masa całkowita dopuszczona przez AST nie została przekroczona;

 2. maksymalne dopuszczalne masy osi określone w art. 41 ust. 2 nie przekroczone. (8);

– pojedyncza oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 150 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 300 lejów rumuńskich do 900 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 900 lejów rumuńskich do 6 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 6 000 lejów rumuńskich do 19 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 20 000 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich.

– podwójna oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 240 lejów rumuńskich do 1 200 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 1 200 lejów rumuńskich do 3 300 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 3 300 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 10 000 lejów rumuńskich do 18 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 20 000 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich.

– potrójna oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 210 lejów rumuńskich do 1 000 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 1 000 lejów rumuńskich do 4 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 4 000 lejów rumuńskich do 13 500 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 13 500 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 25 000 lejów rumuńskich do 30 000 lejów rumuńskich.

Przekroczenie maksymalnych dozwolonych wymiarów lub przekroczenie wymiarów dozwolonych przez AST:

długość:

Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat przy ustalaniu długości na podstawie pomiaru, nie wystawia się AST oraz nie zostanie nałożona żadna kara, jeśli maksymalna dozwolona długość zostanie przekroczona o maksymalnie 1% włącznie.

Drobne wykroczenia:

 • do 5% długości dozwolonej przez AST włącznie od 150 lejów rumuńskich do 250 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% maksymalnej dozwolonej długości od 150 lejów rumuńskich do 250 lejów rumuńskich.

Poważne naruszenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST od 400 lejów rumuńskich do 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST- od 800 lejów rumuńskich do 1.000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST od

8.000 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

– szerokość:

Nie stosuje się żadnych dodatkowych opłat przy określaniu szerokości na podstawie pomiaru, nie wydaje się AST ani nie nakłada się grzywny, jeśli maksymalna dozwolona szerokość zostanie przekroczona o nie więcej niż 2% włącznie.

Drobne wykroczenia:

 • do 5% szerokości dozwolonej przez AST włącznie od 300 lejów rumuńskich do 400 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 2%, ale nie więcej niż 5% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości od 300 lejów rumuńskich do 400 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST – od 400 lejów rumuńskich do 600 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST od 800 lejów rumuńskich do 1.000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST od

8.000 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

– wysokość:

Nie stosuje się żadnych dodatkowych opłat, gdy wysokość jest ustalana na podstawie pomiaru, nie wydaje się AST i grzywny, jeśli maksymalna dozwolona wysokość zostanie przekroczona o nie więcej niż 1,0 cm.

Drobne wykroczenia:

 • do 1% wysokości dozwolonej przez AST włącznie od 100 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 1,0 cm, ale nie więcej niż 1% maksymalnej dozwolonej wysokości od 100 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% maksymalnej dopuszczalnej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST – od 300 lejów rumuńskich do 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie maksymalnej dopuszczalnej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST- od 1 500 lejów rumuńskich do 2 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST od 3 000 lejów rumuńskich do 4 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST – od

8.000 lejów rumuńskich do 10.000 lejów rumuńskich

Przypominamy, że 1 lej rumuński to 0,87 złotego (stan z dnia 15.02.2024r.), a AST to specjalnezezwolenietransportowe.

Informacje pochodzą z: https://www.untrr.ro/media/wysiwyg/ORDONAN_nr_4_din_18_ianuarie_2024.pdf

  Zapytaj o bezpłatną wycenę transportu

  Zapytaj o cenę transportu

  Zaufali nam

  Nasi Klienci

  Don`t copy text!