Transport WNP: +48 85 67 69 833

Transport UE: +48 85 67 69 838

Dział kolejowy: +48 885 555 711

Sekretariat: +48 85 67 69 800

Zapytaj o ofertę

Syntetyczne biopaliwo przyszłością sektora transportowego

20 lutego 2024

Temat dekarbonizacji sektora transportowego jest jednym z najważniejszych zadań Parlamentu
Europejskiego. Jak już wcześniej wspominaliśmy, porozumienie musi uzyskać aprobatę
przedstawicieli Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim oraz państw członkowskich w
Radzie (Coreper).

Priorytetowym celem konwencji jest redukcja emisji CO2, a najlepszym i
najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest stosowanie biopaliw. Jednym z nich jest
HVO100, które jest syntetyczne, odnawialne i posiada takie same właściwości chemiczne jak
diesel. Co więcej, korzystanie z niego nie wymaga wymiany floty pojazdów.

Niestety, brak jednoznacznych ram prawnych oraz wysokie koszty produkcji stanowią przeszkodę
w stosowaniu HVO100 w Polsce. Nie oznacza to jednak, że inne kraje nie korzystają z tego paliwa.
Najpopularniejsze jest ono w państwach Skandynawskich. Innym czynnikiem, który ogranicza jego
stosowanie, jest wysoka cena, wyższa niż zwykłe oleje napędowe. Ponadto, samo transportowanie
HVO100 jest bardzo kosztowne.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego prowadzi rozmowy z administracją państwową
w tej sprawie. Julian Michański, Manager ds. operacyjnych i zaopatrzenia Grupy Eurowag,
podkreśla, że wprowadzenie nowego oleju napędowego do obrotu i uzyskanie koncesji na jego
sprzedaż wymaga ustalenia parametrów jakościowych w ramach przepisów prawnych.
Prawdopodobnie zostanie on wpisany do wykazu paliw z oznaczeniem 43.
Komisja Europejska szacuje, że w 2025 roku produkcja HVO wzrośnie do 32 milionów ton, a pięć
lat później do 39 milionów ton.

Podsumowując, osiągnięcie w pełni neutralnego transportu drogowego wymaga czasu. Potrzebne są
nie tylko zmiany prawne, umożliwiające szybsze wprowadzenie biopaliw do obrotu, ale również
wyrównanie cen olejów napędowych. Warto także pamiętać, że trwają prace nad wprowadzeniem
elektrycznych ciężarówek, co sugeruje, że korzystanie z biopaliw może mieć charakter
tymczasowy.

15 lutego 2024

Od 17 lutego w Rumunii zmieniają się kary za przekroczenia maksymalnych wymiarów, masy całkowitej pojazdów ciężarowych oraz dopuszczalnych nacisków osi. Z rozporządzenia z 18 stycznia 2024 r. wynika, iż wielkość upomnienia będzie klasyfikowana stopniowo według wagi wykroczenia na: drobne, poważne i bardzo poważne. Zgodnie z ww. regulacją wysokość mandatów wynosi:

Przekroczenie masy całkowitej:

Do drobnych wykroczeń zalicza się:

 • do 5% włącznie – od 1 500 lejów rumuńskich do 1 800 lejów rumuńskich , jeśli przekroczono maksymalną dopuszczalną masę całkowitą lub masa całkowita dozwolona przez AST jest ustalona na podstawie dokumentów przewozowych.

Poważne naruszenia, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa całkowita lub masa całkowita dozwolona przez AST jest ustalana na podstawie ważenia lub dokumentów przewozowych:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 6.000 lejów rumuńskich do 10.000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 10 000 lejów rumuńskich do 12 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia, jeśli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej lub masy całkowitej dopuszczalnej przez AST jest ustalana na podstawie ważenia lub dokumentów przewozowych:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 25% włącznie od 12 000 lejów rumuńskich do 15 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 25% od 15 000 lejów rumuńskich do 20 000 lejów rumuńskich.

Przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych nacisków osi

Nie wystawia się AST i nie nakłada się kary, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa osi zostanie nieprzekroczona o 4% włącznie oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. masa całkowita dopuszczona przez AST nie została przekroczona;

 2. maksymalne dopuszczalne masy osi określone w art. 41 ust. 2 nie przekroczone. (8);

– pojedyncza oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 150 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 300 lejów rumuńskich do 900 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 900 lejów rumuńskich do 6 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 6 000 lejów rumuńskich do 19 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 20 000 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich.

– podwójna oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 240 lejów rumuńskich do 1 200 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 1 200 lejów rumuńskich do 3 300 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 3 300 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 10 000 lejów rumuńskich do 18 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 20 000 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich.

– potrójna oś:

Drobne wykroczenia:

 • o więcej niż 4%, ale nie więcej niż 5% włącznie od 210 lejów rumuńskich do 1 000 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie od 1 000 lejów rumuńskich do 4 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie od 4 000 lejów rumuńskich do 13 500 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20%, ale nie więcej niż 30% włącznie od 13 500 lejów rumuńskich do 25 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 30% od 25 000 lejów rumuńskich do 30 000 lejów rumuńskich.

Przekroczenie maksymalnych dozwolonych wymiarów lub przekroczenie wymiarów dozwolonych przez AST:

długość:

Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat przy ustalaniu długości na podstawie pomiaru, nie wystawia się AST oraz nie zostanie nałożona żadna kara, jeśli maksymalna dozwolona długość zostanie przekroczona o maksymalnie 1% włącznie.

Drobne wykroczenia:

 • do 5% długości dozwolonej przez AST włącznie od 150 lejów rumuńskich do 250 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% maksymalnej dozwolonej długości od 150 lejów rumuńskich do 250 lejów rumuńskich.

Poważne naruszenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST od 400 lejów rumuńskich do 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST- od 800 lejów rumuńskich do 1.000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej długości lub długości dozwolonej przez AST od

8.000 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

– szerokość:

Nie stosuje się żadnych dodatkowych opłat przy określaniu szerokości na podstawie pomiaru, nie wydaje się AST ani nie nakłada się grzywny, jeśli maksymalna dozwolona szerokość zostanie przekroczona o nie więcej niż 2% włącznie.

Drobne wykroczenia:

 • do 5% szerokości dozwolonej przez AST włącznie od 300 lejów rumuńskich do 400 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 2%, ale nie więcej niż 5% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości od 300 lejów rumuńskich do 400 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST – od 400 lejów rumuńskich do 600 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% włącznie maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST od 800 lejów rumuńskich do 1.000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej szerokości lub szerokości dozwolonej przez AST od

8.000 lejów rumuńskich do 10 000 lejów rumuńskich.

– wysokość:

Nie stosuje się żadnych dodatkowych opłat, gdy wysokość jest ustalana na podstawie pomiaru, nie wydaje się AST i grzywny, jeśli maksymalna dozwolona wysokość zostanie przekroczona o nie więcej niż 1,0 cm.

Drobne wykroczenia:

 • do 1% wysokości dozwolonej przez AST włącznie od 100 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 1,0 cm, ale nie więcej niż 1% maksymalnej dozwolonej wysokości od 100 lejów rumuńskich do 300 lejów rumuńskich.

Poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 1%, ale nie więcej niż 5% maksymalnej dopuszczalnej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST – od 300 lejów rumuńskich do 500 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% włącznie maksymalnej dopuszczalnej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST- od 1 500 lejów rumuńskich do 2 000 lejów rumuńskich.

Bardzo poważne wykroczenia:

 • o więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST od 3 000 lejów rumuńskich do 4 000 lejów rumuńskich;

 • o więcej niż 20% maksymalnej dozwolonej wysokości lub wysokości dozwolonej przez AST – od

8.000 lejów rumuńskich do 10.000 lejów rumuńskich

Przypominamy, że 1 lej rumuński to 0,87 złotego (stan z dnia 15.02.2024r.), a AST to specjalnezezwolenietransportowe.

Informacje pochodzą z: https://www.untrr.ro/media/wysiwyg/ORDONAN_nr_4_din_18_ianuarie_2024.pdf

24 stycznia 2024

W związku z planowanymi na 25 stycznia protestami francuskich rolników, niektóre drogi zostaną tymczasowo zablokowane.

 • Departament Sabaudia:
  od godz. 9:00 zablokowanie autostrady A43 przy punkcie poboru opłat w Chignin.
 • Departament Sekwana i Marna:
  na rondach w Melun od godz. 14:30. i w kierunku Provins od godz. 16:30.
 • Departament Rodan:
  Ryzyko zatoru na A42 w Vaulx en Vélin.
 • Departament Mozela:
  protesty od czwartku do piątku w obu kierunkach, na A31 w FEY, na A31 w Thionville, na węźle A4/A320 na Freyming Merlebach.
 • Departament Loara Atlantycka:
  Przejazd traktorów do prefektury o godz. 11:30; należy spodziewać się utrudnień w ruchu na głównych i bocznych drogach.
 • Departament Gard:
  Od godz. 6:00 w czwartek obowiązuje ogólny zakaz ruchu na autostradach A9 i A54 pomiędzy węzłami Gallargues Nîmes Est i Garons.

26 stycznia 2024

Negocjatorzy Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące redukcji emisji CO2 pojazdów ciężkich (HDV – Heavy Duty Vehicle) w Europie. Konwencja dotyczy autobusów miejskich i ciężarówek, a jej celem jest zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.

Źródło – infor.pl

Nowe autobusy miejskie mają zredukować swoją emisję o 90% w roku 2030. Co więcej, od roku 2035 do użytku zostaną dopuszczone wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, takie jak elektryczne, wodorowe lub korzystające z paliw syntetycznych.

Jeśli chodzi o ciężarówki, planowane są redukcje emisji CO2 w stosunku do roku 2019. W latach 2030-2034 wzrośnie do 45%, w latach 2035-2039 do 65%, a od roku 2040 ma osiągnąć aż 90%. Warto zauważyć, że do kategorii ciężkich pojazdów, zaliczono nie tylko tradycyjne ciężarówki, ale także pojazdy specjalistyczne, takie jak śmieciarki i wywrotki oraz autobusy dalekobieżne.

Świadomie nie określono redukcji na poziomie 100%. Pozostałe 10% stanowią bowiem pojazdy używane przez siły zbrojne, straż pożarną oraz w górnictwie, rolnictwie, a także leśnictwie.

W 2030 roku ciągniki siodłowe z naczepami będą musiały zmniejszyć swoją emisję o 10% w porównaniu do roku 2019, co dotyczy zarówno nowych pojazdów, jak i tych, które są już w użyciu. W porozumieniu zawarto szczegółowe wytyczne dla przyczep i naczep.

Prace i negocjacje nad opisanymi obostrzeniami będą trwały, a w 2027 roku Komisja Europejska ma ocenić ich skuteczność i wpływ na rynek.

Z przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli analizy dotyczącej funduszu na rozwój elektromobilności w Polsce wynika, że dotychczasowy system wsparcia finansowego pomija pojazdy ciężarowe e o wadze całkowitej powyżej 12 ton (kategoria N3) . Ponadto, zwrócono uwagę, że dofinansowanie powinno być na tyle wysokie, aby zakup pojazdów elektrycznych był tańszy niż spalinowych. W odpowiedzi na te ustalenia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło działania mające na celu wprowadzenie zmian w obowiązującej ustawie.

Planowane obostrzenia emisji CO2, w połączeniu z wizją braku wsparcia finansowego ze strony władz, pogłębi trudności, z jakimi będą musiały się zmierzyć firmy. Warto zaznaczyć, że ich aktualna sytuacja jest bardzo trudna. Konflikt na Morzu Czerwonym, zmieniające się przepisy oraz znaczący wzrost opłat za przejazdy sprawiają, że przedsiębiorstwa transportowe zmagają się z poważnymi wyzwaniami. Liczne protesty i konsekwentne zamykanie dróg pogarszają sytuację jeszcze bardziej.

24 grudnia 2023

W tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć naszym Klientom, Partnerom oraz Pracownikom najserdeczniejsze życzenia. Niezależnie od tego, gdzie i jak spędzacie te święta, życzymy Wam mnóstwa radości, miłości oraz spokoju.
Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Dziękujemy, że jesteście częścią naszej biznesowej rodziny.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

28 grudnia 2023

Było nam bardzo miło spotkać się z Wami osobiście i pogratulować wygranej.
Jeszcze raz dziękujemy Wam za zaangażowanie i kreatywność, które widoczne są w każdym detalu Waszych dzieł.
Obecnie przygotowujemy specjalną galerię, w której wszyscy nasi goście będą mogli zobaczyć Wasze prace.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i wsparli nas w organizacji tego wydarzenia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Wszytywanie ...

  Zapytaj o bezpłatną wycenę transportu

  Zapytaj o cenę transportu

  Zaufali nam

  Nasi Klienci

  Don`t copy text!