ПРИЕМ ЗАЯВКИ

Dział samochodowy:
+48 85 67 69 842
Dział kolejowy:
+48 85 67 69 818
Sekretariat:
+48 85 67 69 800

Przewóz towaru
transportem kolejowym

 • Еuropа
 • Rosja
 • Каzachstan
 • Uzbekistan
 • Мongolia
 • Azja Środkowa
 • chiny itp.

ZAPYTANIE

Wyślij

Przewóz towarów transportem kolejowym

Firma BAGAT oferuje pełen zakres usług w zakresie przewozu towarów koleją (import / export / tranzyt) z Europy Zachodniej do Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych krajów Azji Środkowej, jak również w odwrotnym kierunku.

Dzięki posiadaniu własnego terminalu przeładunkowego na granicy Polska / Białoruś, a także naszymu unikalnym schematom załadunku wagonów - zawsze oferujemy naszym klientom konkurencyjne ceny, w połączeniu z wysoką jakością świadczonych usług.

Wszystkie usługi świadczone są wagonami własnymi lub dzierżawionymi.

W zależności od specyfiki towaru, używamy następujących typów wagonów:

 • kryte 120, 138, 150, 158 m sześc.;
 • węglarki;
 • izotermy oraz ЦМГВ 136 i 250 m. sześc.;
 • platformy kontenerowe oraz dla ładunków ponadgabarytowych.


W rzeczywistości używamy transportu kolejowego tylko w krajach WNP oraz w Polsce, natomiast na terytorium Unii Europejskiej stosujemy transport samochodowy. Taki schemat transportu, nazywany «kombinowanym», lub multimodalnym, wynika z warunków cenowych oraz czasowych. Taryfy na transport kolejowy po terytorium Unii Europejskiej są o wiele wyższe niż w przypadku transportu drogowego - więc lepiej transportować samochodami, tym bardziej, że czas dostawy skraca się o połowę. Posiadając własny terminal przeładunkowy na stacji Siemianówka (granica Polska / Białoruś) przeładowujemy towar z samochodów na wagony, po czym wysylamy je do miejsca docelowej dostawy ładunku.Jako bezpośredni wykonawcy, oferujemy naszym klientom pełen zakres usług, składający się z etapów:

 • opracowanie optymalnego schematu logistycznego danego transportu;
 • obliczenie i zatwierdzenie kosztów transportu kolejowego (wartość uśredniona) od nadawcy do stacji przeznaczenia;
 • profesjonalne doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z przewozem;
 • dostawa ładunku z Europy Zachodniej transportem samochodowym na nasz terminal przeładunkowy;
 • załadunek towaru na wagony;
 • przesłanie dokumentacji fotograficznej z załadunku;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów towarzyszących transportowi;
 • odprawa wagonów oraz codzienne informowanie o miejscu, w ktorym się znajdują.

Прокрутить вверх